• Projekty i wykonawstwo elektroenergetyczne
    Oferujemy Kompleksowe usługi projektowe i wykonawcze w zakresie
    elektroenergetyki, w tym m.in. sieci i przyłączy kablowych oraz napowietrznych, stacji transformatorowych, sieci oświetlenia ulicznego, a także kompleksowego usuwania kolizji energetycznych.
  • Instalacje elektryczne oraz pomiary elektryczne
    Kompleksowe usługi projektowe i wykonawcze w zakresie instalalcji elektrycznych oraz wykonywania okresowych pomiarów instalacji elektrycznych.
  • Doradztwo techniczne
    Zakresu prac elektroenergetycznych oraz optymalizacji kosztów energii elektrycznej, również przy wykorzystaniu analizatorów parametrów sieci.